White Wooden Lantern

White Wooden Lantern

Tall White Wooden with Metal Top